Τα δίκτυα κινητής ευρυζωνικότητας 5ης γενιάς βρίσκονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας αυτές τις ημέρες (25-28 Φεβρουαρίου) λόγω της διοργάνωσης του MWC!
Όλες οι μεγάλες εταιρείες (πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού αλλά και νεοφυείς εταιρίες), καθώς και μέλη παγκόσμιων οργανισμών (π.χ. GSMA, ITU, ΙΕΕΕ, BBF, NGMN, 5G-PPP, κτλ.) με αντικείμενο την τυποποίηση προτύπων για τις νέες σχετικές τεχνολογίες, συμμετέχουν στις εργασίες του MWC’19 στην Βαρκελώνη.
Μαζί τους βρίσκονται και στελέχη της πολιτικής ηγεσίας που καθορίζουν την πολιτική, σε Παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο στον νευραλγικό αυτόν τομέα της οικονομίας που σίγουρα απαρτίζει ένα βασικό μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου.
Την προσοχή των συμμετεχόντων έχουν προσελκύσει σίγουρα οι εντυπωσιακές νέες συσκευές κινητής ευρυζωνικότητας (smart-phones) που έχουν ανακοινωθεί και παρουσιαστεί από τους κολοσσούς του τομέα αυτού (π.χ. Huawei, Samsung), με επίκεντρο τις πρωτοποριακές συσκευές αναδιπλούμενης οθόνης (foldable-screens).

Βεβαίως αυτός ο εξοπλισμός που βρίσκεται στα χέρια των καταναλωτών, είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες που μπορούν να υποστηρίξουν τα νέα δίκτυα 5G. Παρόλα αυτά η ουσία των συζητήσεων και το επίκεντρο της προσοχής, θα πρέπει πρωταρχικά να βρίσκεται στις υποδομές των ενσύρματων και ασύρματων δικτύων που πρέπει να υλοποιηθούν σύντομα ανά την Υφήλιο αλλά και στην χώρα μας.

Τα δίκτυα 5G υπόσχονται να παρέχουν ουσιαστικά ταχύτητες παρόμοιες με τις οπτικές ίνες στα σταθερά δίκτυα. Ωστόσο, για να επιτευχθούν αυτές οι ταχύτητες σε κινητούς χρήστες, θα πρέπει πρώτα να εγκατασταθούν πολλοί περισσότεροι σταθμοί βάσης και να διασυνδεθούν μεταξύ τους με δίκτυα οπτικών ινών (αποτελέσματα σχετικών μελετών για την βέλτιστη ανάπτυξη αυτών των υποδομών, στις οποίες είχα την τιμή να συμμετέχω, θα παρουσιαστούν στα κορυφαία διεθνή συνέδρια OFC και FTTH Council Europe τις επόμενες 2 εβδομάδες σε ένα ακροατήριο εξειδικευμένων στελεχών της τηλεπικοινωνιακής αγοράς).
Ο τρόπος αξιοποίησης του διαθέσιμου ραδιοφάσματος και ανάπτυξης των σχετικών υποδομών (π.χ. κεραιοσυστήματα και ζεύξεις οπτικών ινών), με τρόπο που θα επιτρέπει μελλοντικά την αποδοτική και βιώσιμη λειτουργία των δικτύων 5G, είναι πρωταρχικής σημασίας.
Εάν δεν εγκατασταθούν αυτές οι υποδομές εγκαίρως και με τρόπο που δεν θα θέσει σε κίνδυνο την κερδοφορία των σχετικών επενδύσεων (οι οποίες μπορούν να γίνουν αποκλειστικά από ιδιώτες επενδυτές αλλά και μέσω σύμπραξης του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα – Public Private Partnership), είναι αμφίβολο το πόσο σύντομα θα μπορέσουν οι πολίτες να απολαύσουν τις νέες υπηρεσίες αλλά και το πως θα μπορέσουν να επωφεληθούν εγκαίρως από την διαθεσιμότητα τους άλλοι τομείς τις οικονομίας (πέραν της Ψυχαγωγίας/Διασκέδασης που εν πρώτης απασχολεί τους καταναλωτές).
Εάν δεν εξασφαλιστούν κίνητρα και τρόποι για την διευκόλυνση των επενδύσεων, νέες πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των υποδομών 5G, αλλά και νέες πηγές εσόδων που μπορούν να προέλθουν από άλλους καθετοποιημένους τομείς της οικονομίας (όπως η βιομηχανία, οι μεταφορές, η υγεία, η ναυτιλία, ο τουρισμός, κ.α.), για την αποπληρωμή των επενδύσεων που απαιτούνται, τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος τα δίκτυα 5G και ότι αυτά υπόσχονται να παραμείνουν ασκήσεις επί χάρτου και να μην μπορέσουν ποτέ να φθάσουν στην υλοποίηση των στόχων τους, με την χώρα μας να παραμένει για ακόμη μια φορά ουραγός στις εξελίξεις και στην Ευρωπαϊκή κατάταξη. Καλά λοιπόν τα foldables αλλά θα πρέπει να γίνει unfold και στις τεράστιες δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία.

Δρ. Ιωάννης Τόμκος