Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η πρώτη ετήσια συνάντηση του Fest of Fests, η οποία έλαβε χώρα από τις 25-28 Ιουνίου στο «Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης». Η συνάντηση συγκέντρωσε εκπροσώπους από 24 χώρες, οι οποίοι προωθούν παγκοσμίως τον παιδικό και νεανικό κινηματογράφο  και την κινηματογραφική παιδεία.
Στα πλαίσια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι του «Φεστιβάλ των Φεστιβάλ» οι οποίοι συνοψίζονται στο να συσπειρώσει και να ενδυναμώσει τις προσπάθειες που γίνονται σε διεθνές επίπεδο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων κινηματογραφικής παιδείας και τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής για τον κινηματογράφο.

Το ΑΙΤ παρουσίασε τη συνεργατική ψηφιακή πλατφόρμα, www.screenwiser.com, η οποία αποτελεί το όχημα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας που υλοποιήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες της κοινότητας του Fest of Fests.

Η  screenwiser υποστηρίζει ένα κοινωνικό δίκτυο θεματικά εστιασμένο σε θέματα κινηματογραφικής παιδείας και ενίσχυσης του νεανικού κινηματογράφου. Η υλοποίηση της πλατφόρμας ανατέθηκε στο ΑΙΤ από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης μετά από διαγωνισμό. H φιλοσοφία με την οποία υλοποιείται η πλατφόρμα screenwiser βασίζεται στις αρχές της ανοιχτής καινοτομίας και συνεργασίας και του πληθοπορισμού (crowd-sourcing). Κύρια συστατικά της πλατφόρμας είναι οι υπηρεσίες και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που παρέχει, το πλούσιο πολυμεσικό περιεχόμενο που δημοσιεύουν οι χρήστες της και η κοινότητα των χρηστών της.

Με τη screenwiser αξιοποιείται η τεχνολογία για να φέρει το FoF Δίκτυο σε απόσταση ενός «κλικ» από κάθε ενδιαφερόμενο αφού με πρόσβαση στο WEB όλοι οι πόροι  και τα αγαθά του δικτύου καθίστανται διαθέσιμα χωρίς κανένα χρονικό ή γεωγραφικό περιορισμό.

Η κυρία Διδώ Πρεβεδούρου, γενική διευθύντρια ΑΙΤ για το Fest of Fests (photo: Περσεφόνη Μίχου)

Το έργο Fest of Fests υλοποιείται  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Αττικής.