follow us

Follow AITathens on Twitter faceebook in_logo

Happening now...
minimba_homepage
PhD-home-194x112
e-ban-180x103-2

Πρόγραμμα Πρακτικής  Άσκησης στο AIT  

 To AIT ανοίγει τις πόρτες του και προσκαλεί φοιτητές και αποφοίτους των ελληνικών πανεπιστημίων να δουλέψουν δίπλα στους καλύτερους!

Πρόκειται για ένα καινοτόμο και ευέλικτο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας που βασίζεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων να εργαστούν κοντά σε ερευνητικές ομάδες επιστημόνων του ΑΙΤ κάνοντας χρήση των υπερσύγχρονων εργαστηρίων του.

Η διάρκεια του προγράμματος θα κυμαίνεται από 4 έως 6 μήνες. Η ακριβής χρονική διάρκεια καθώς και το ωράριο εργασίας θα καθορίζεται μεταξύ του φοιτητή και του αρμόδιου καθηγητή/επιβλέποντος. Υπάρχει η δυνατότητα μετά το πέρας του προγράμματος ο ασκούμενος να συνεχίσει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου εφόσον υπάρχουν σχετικές ανάγκες την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Η παρουσία των φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης-Internship, θα είναι ευέλικτη και υπό συζήτηση και ρύθμιση με τους αρμόδιους καθηγητές/επιβλέποντες.
 
Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο AIT, θα λάβουν σχετικό αποδεικτικό εμπειρίας και συστατικές επιστολές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλες τις θέσεις είναι η καλή γνώση Αγγλικών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν την φόρμα που θα βρουν εδώ  (πάνω αριστερά - επιλέγετε το "DOWNLOAD"), να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην κα Χρυσάνθη Ευσταθίου στο cefs [ a_t ] ait.gr.

Για γενικές πληροφορίες πάνω στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Χρυσάνθη Ευσταθίου στο  cefs [ a_t ] ait.gr. ή 210-6682702, ενώ για ερωτήσεις που αφορούν στις συγκεκριμένες θέσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους που αναφέρονται παρακάτω.

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

Α.
Ανάπτυξη Android εφαρμογών για m-Health

Περιγραφή αντικειμένου θέσης:
Η χρήση smarthphones και smartwatches για την παρακολούθηση της καθημερινότητας ομάδων πληθυσμού που έχουν ανάγκη φροντίδας γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη. Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου eWALL (http://ewallproject.eu/) αναπτύσσονται εφαρμογές με σκοπό τη βοήθεια ηλικιωμένων μέσω της παρακολούθησης των αποκλίσεων από τις συνήθειές τους. Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής θα συμμετάσχει σε:

  • Παρακολούθηση κινητικών συνηθειών μέσω επιταχυνσιομέτρου.
  • Παρακολούθηση ρουτίνας στο σπίτι με χρήση Bluetooth Beacons.
  • Παρακολούθηση κίνησης σε εξωτερικό χώρο, ανίχνευση τυχαίας και άσκοπης κίνησης και ανίχνευση απομάκρυνσης από γνωστούς προορισμούς.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Εμπειρία σε σχεδίαση και ανάπτυξη Android εφαρμογών για έξυπνα κινητά. Προγραμματισμός για επικοινωνία κινητού με υπολογιστή.

Πληροφορίες:  Δρ. Αριστόδημος Πνευματικάκης, apne[ a_t ] ait.gr ή 210-6682756.

 
Β. Το Εργαστήριο Ευρυζωνικών Ασυρμάτων Δικτύων και Δικτύων Αισθητήρων (Broadband Wireless and Sensor Networks – B-WiSE lab) του AIT  αναζητεί φοιτητές / φοιτήτριες για πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριό του στα παρακάτω αντικείμενα:

1. Μία θέση με αντικείμενο τον προγραμματισμό της MIMO πλατφόρμας (WARP testbed) του εργαστηρίου. Απαιτούνται ικανότητες προγραμματισμού σε C και MATLAB, καθώς και βασικές γνώσεις για τον προγραμματισμό μικροεπεξεργαστών. Επίσης απαιτούνται βασικές γνώσεις ασύρματης ψηφιακής μετάδοσης και ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων.  Ο φοιτητής / φοιτήτρια που θα εκπονήσει αυτή την πρακτική θα έχει την δυνατότητα να συμβάλλει στον εμπλουτισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη της ΜΙΜΟ πλατφόρμας του εργαστηρίου καθώς και στα αντίστοιχα πειράματα που σχετίζονται με τα διάφορα ερευνητικά προγράμματα της ομάδας. Ενδεικτικά θεματικά αντικείμενα: ευρυζωνική (multi-carrier) μετάδοση ΜΙΜΟ, μέτρηση και ταυτοποίηση καναλιών, ανίχνευση σημάτων (sensing), κλπ..

2.  Mία θέση με αντικείμενο τον προσδιορισμό θέσης (location detection) μέσω δικτύου κεραιών συνδεδεμένων στα software defined radio (USRP) ασύρματα μόντεμ του εργαστηρίου με την χρήση τεχνικών αραιής μοντελοποίησης (sparse signal processing). Η συγκεκριμένη θέση απαιτεί βασικές γνώσεις στην περιοχή της ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων καθώς και ευχέρεια στην συγγραφή κώδικα Matlab και C. Ο φοιτητής / φοιτήτρια που θα εκπονήσει αυτή την πρακτική θα έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί με την εκτίμηση παραμέτρων από πραγματικά σήματα που λαμβάνονται μέσω ασύρματης μετάδοσης (over the air) σε πραγματικό χρόνο (real-time). Επίσης, θα του / της δοθεί η δυνατότητα να εκτεθεί και σε άλλες σχετικές τεχνικές ασύρματης μετάδοσης στις πλατφόρμες του εργαστηρίου.

3.   Mία θέση με αντικείμενο τον προγραμματισμό τεχνικών χρονοδρομολόγησης (MAC layer) για ασύρματα δίκτυα άδειας από κοινού πρόσβασης (Licensed Shared Access). Η γνώση προγραμματισμού σε Java ή C++ είναι απαραίτητη. Η καλή κατανόηση του MAC layer ασυρμάτων δικτύων είναι επίσης απαραίτητη. Περαιτέρω γνώσης χρονοδρομολόγησης ασυρμάτων δικτύων κρίνονται θετικά. Ο φοιτητής / φοιτήτρια που θα εκπονήσει αυτή την πρακτική θα έχει την δυνατότητα να συμμετάσχει στην δημοσίευση των σχετικών τεχνικών σε επιστημονικό συνέδριο ή περιοδικό.

4
. Mία θέση με αντικείμενο την μοντελοποίηση ασυρμάτων καναλιών σε εσωτερικά (indoor) περιβάλλοντα. Η πρακτική αυτή θα έχει δύο σκέλη:
1) Tην θεωρητική ανάπτυξη ενός μοντέλου καναλιού για εσωτερικά περιβάλλοντα που λαμβάνει υπόψη την φέρουσα συχνότητα και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του καναλιού και των χρησιμοποιούμενων κεραιών.
2) Την πειραματική επαλήθευσηκαι προσαρμογή των παραμέτρων του μοντέλου μέσω πειραματικών δεδομένων τα οποία θα συλλεγούν μέσω του ασύρματου εξοπλισμού του εργαστηρίου.
Η πρακτική αυτή απαιτεί βασικές γνώσεις ασύρματων συστημάτων και εκτίμησης καναλιού καθώς και γνώση Matlab και C. Ο φοιτητής / φοιτήτρια που θα εκπονήσει αυτή την πρακτική θα έχει την δυνατότητα να εξοικοιωθεί με την διαδικασία μοντελοποίησης καναλιού με την βοήθεια πραγματικών δεδομένων καθώς και να εκτεθεί στις υπόλοιπες σχετικές δραστηριότητες ασύρματης διάδοσης και εκτίμησης παραμέτρων του εργαστηρίου.

Γ. “Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων και Σχεδίων Εκμετάλλευσης και Βιωσιμότητας Τουριστικών Οδηγών Κινητής Τηλεφωνίας» (Ref. RIE/TouristGuide)
Περιγραφή αντικειμένου θέσης:
Το αντικείμενο της θέσης αυτής είναι η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων και Σχεδίων Εκμετάλλευσης και Βιωσιμότητας καινοτόμων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στον χώρο του πολιτισμού και του τουρισμού.  Συγκεκριμένα, η αγορά στόχευσης εστιάζει στον κλάδο των «Τουριστικών Οδηγών Κινητής Τηλεφωνίας» που βασίζονται σε καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες διαχείρισης και παρουσίασης πολυμεσικού, και κατά κύριο λόγο, τρισδιάστατου περιεχομένου σε έξυπνες κινητές συσκευές για την προσαρμοστική αυτόματη ξενάγηση τουριστών.
Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
1) Εξοικείωση με τρέχον πρωτότυπο εφαρμογής για την προσαρμοστική αυτόματη ξενάγηση τουριστών στην περιοχή της Βορείου Ελλάδας που αναπτύσσεται στο ΑΙΤ.
2) Μελέτη & ανάλυση της τουριστικής αγοράς της Βορείου Ελλάδας.
3) Μελέτη και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων καινοτόμων εφαρμογών αυτόματης ξενάγησης τουριστών.
4) Εκπόνηση Σχεδίου Εμπορικής Εκμετάλλευσης και Βιωσιμότητας της αναπτυσσόμενης εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας για την προσαρμοστική αυτόματη ξενάγηση τουριστών.

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες.
Προαπαιτούμενα:  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μία βασική κατανόηση των αρχών της λογιστικής και εμπειρία σε τεχνο-οικονομικές αναλύσεις Επιχειρηματικών Σχεδίων Εκμετάλλευσης και Βιωσιμότητας καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών.
Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Γρηγόρης Γιοβανώφ, gyov[ a_t ] ait.gr ή 210-6682772.

 

Bookmark and Share

Students' Views

"Away from AIT, life in Greece is a combination of the East and the West. The beautiful seaside, the wide variety of islands, the northern forests, the ancient monuments, the Greek food, the Greek culture, the warm hearted Greeks and the nice weather around the year all form an enjoyable experience of Greece. All of that made me feel as though I was on a long vacation, side by side to my studies at AIT."

Osama Alrabadi, MSITT 2007 (Jordan)

news list News & Announcements

New EU funded research project “blueSPACE” for AIT, under 5G PPP in Horizon 2020
2017-06-27

The newly funded EU project blueSPACE towards the development of a disruptive technical approach, for enhancing the capacity and functionality of the next generation mobile and fixed networks (known as 5G networks)


2nd Vishwaniketan UG Fellowship Summer Training - AIT Program
2017-06-22

With great pleasure we welcomed 18 students and 1 professor from India, to the 2nd Vishwaniketan UG Fellowship Summer Training - AIT Program


OCTAVE Project Workshop
2017-06-09

OCTAVE (Objective Control  for Talker Verification, www.octave-project.eu) is a project funded by the E.U. Horizon 2020 Programme, running from June 2015 to July 2017. ...
 


Mini Tech MBA! Succesfully completed
2017-05-22

Στις 16 Μαΐου 2017, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 3ο κατά σειρά πρόγραμμα Mini Τech MBA, στις νέες εγκαταστάσεις του ΑΙΤ, το οποίο είχε ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου 2016.


Dr. Ioannis Tomkos will deliver a Keynote Plenary Talk at the 19th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON 2017)
2017-05-17

The 19th IEEE International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON 2017 - https://icton2017.udg.edu/), will be hosted in Girona, Catalonia, Spain (from July 2nd to 6th, 2017).


Affiliated with Aalborg University-CTiF, Harvard-Kennedy School Of Goverment © ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY designed by {Linakis+Associates}